Construirea locuințelor de serviciu pentru Ambulanța Drobeta Turnu Severin: O Investiție în binele comunității

Proiecte recente

Date contact

Detaliile proiectului

În cadrul proiectului de construire a locuințelor de serviciu pentru Ambulanța Drobeta Turnu Severin, am avut onoarea de a contribui cu expertiza noastră în fotogrametrie și scanare 3D. Această inițiativă are ca scop oferirea de condiții optime pentru personalul medical de urgență și crearea unui mediu propice pentru desfășurarea eficientă a activităților de intervenție medicală în regiune.

Obiectivul proiectului

Construire a locuințelor de serviciu

Client

Persoana juridica

Locație

Drobeta Turnu Severin

Data proiectului

Septembrie 2023

Servicii

Evaluarea și Planificarea Terenului

Procesul a început cu o evaluare detaliată a terenului folosind tehnologia avansată de scanare 3D și drone RTK. Cu ajutorul unui scanner mobil și a dronelor, am generat un nor de puncte color georeferențiate, furnizând date precise pentru planificarea eficientă a construcției locuințelor de serviciu.

Livrabile pentru Construcția Locuințelor de Serviciu

1. Nor de Puncte color și mesh al terenului

Prin fotogrametrie și scanare 3D, am generat un nor de puncte color și un mesh detaliat al terenului, evidențiind caracteristicile specifice și particularitățile topografice ale zonei.

2. Ortofotoplan

Am dezvoltat un ortofotoplan detaliat, oferind o imagine de ansamblu clară asupra terenului și facilităților planificate, contribuind la optimizarea planificării construcției.

3. Ridicare topografică

Utilizând datele obținute, am realizat o ridicare topografică , incluzând curbe de nivel

Prin aplicarea tehnologiei avansate și oferirea datelor necesare pentru construcție, ne propunem să contribuim la dezvoltarea unei infrastructuri adecvate nevoilor comunității, facilitând astfel începerea proiectării și construcției de locuințe de serviciu de calitate.