Modernizarea Spitalului Obregia din București: O transformare pentru comunitate

Proiecte recente

Date contact

Detaliile proiectului

În cadrul proiectului de modernizare a Spitalului Obregia din București, am avut privilegiul de a contribui la partea de fotogrametrie și scanare 3D, oferind date cruciale pentru renovarea și optimizarea acestei instituții medicale esențiale. Acest efort comun are scopul de a îmbunătăți infrastructura și serviciile oferite comunității, creând un mediu medical avansat și eficient.

Obiectivul proiectului

Modernizarea Spitalului Obregia

Client

Statul român

Locație

București

Data proiectului

Octombrie 2023

Servicii

Evaluarea și modernizarea infrastructurii

Procesul a început cu o evaluare amănunțită a infrastructurii existente a Spitalului Obregia. Prin utilizarea tehnologiei avansate de scanare 3D, am generat un nor de puncte georeferențiat, oferind o imagine precisă a clădirilor și facilităților existente. Aceste date au fost fundamentale pentru planificarea modernizării, asigurând eficiență și coerență în procesul de renovare.

Livrabile pentru Modernizarea Spitalului

1.Model 3D detaliat al clădirilor și facilităților

Prin fotogrametrie și scanare 3D, am dezvoltat un model tridimensional detaliat al clădirilor și facilităților din cadrul spitalului, evidențiind zonele ce necesită intervenții și îmbunătățiri.

2.Ortofotoplan pentru Infrastructură

Prin fotogrametrie, am realizat un ortofotoplan detaliat pentru infrastructura spitalului, furnizând informații precise pentru planificarea modernizării și optimizării spațiilor exterioare.

3. Ridicare topografica

informatiile obtinute au fost utilizate pentru a crea o ridicare topografica incluzand si curbe de nivel

Colaborarea noastră în cadrul acestui proiect de modernizare pentru Spitalul Obregia din București reprezintă un angajament față de îmbunătățirea serviciilor medicale și condițiilor de tratament. Prin aplicarea tehnologiei avansate și furnizarea datelor esențiale pentru renovare, ne propunem să contribuim la transformarea acestei instituții într-un centru medical modern, adaptat nevoilor comunității. Proiectul nu reprezintă doar o investiție în infrastructură, ci și o contribuție la sănătatea și binele comunității, asigurând un mediu optim pentru îngrijirea pacienților și dezvoltarea serviciilor medicale de calitate.