Prevenirea situațiilor în zonele expuse inundațiilor: O abordare bazată pe directiva inundațiilor a UE și tehnologia LiDAR

Articole recente

Date contact

Inundațiile reprezintă o amenințare majoră pentru securitatea umană, mediu, infrastructură și proprietăți. În contextul schimbărilor climatice și al creșterii nivelului mărilor, râurilor și precipitațiilor intense, Uniunea Europeană a adoptat Directiva Inundațiilor, care impune statelor membre să identifice și să cartografieze zonele cu risc de inundații. Această directivă solicită producerea de hărți de risc la inundații și luarea de măsuri adecvate pentru reducerea riscului de daune provocate de inundații. Realizarea acestui obiectiv necesită modele de elevație precise ale acestor zone pentru a determina care zone sunt predispuse la inundații la diferite niveluri ale apei.

Tehnologia LiDAR Aerian: LiDAR (Light Detection and Ranging) aerian este metoda naturală de alegere pentru captarea datelor din zone extinse și generarea unui model precis al terenului. Această tehnologie folosește lumina în spectrul infraroșu, vizibil sau ultraviolet pentru a măsura distanțele până la Pământ. Aceste măsurători permit crearea unor modele digitale de elevație (DEM) care oferă o reprezentare detaliată a suprafeței terestre și a caracteristicilor sale.

Sistemele Mobile de Scanare: Pe lângă LiDAR-ul aerian, sistemele mobile de scanare montate pe bărci sunt utilizate pentru scanarea malurilor râurilor și a zonelor învecinate. Această abordare este crucială pentru a evalua riscurile specifice asociate cu râurile și cursurile de apă. Datele colectate sub formă de nori de puncte sunt esențiale pentru analizele de risc la inundații, fiind un instrument valoros pentru adaptarea la schimbările climatice, gestionarea situațiilor de urgență, planificarea urbană și întreținerea canalelor și cursurilor de apă.

Aplicații și Beneficii:

  1. Analize de risc la inundații: Prin identificarea zonelor predispuse la inundații, autoritățile pot lua măsuri preventive pentru a proteja viețile și bunurile. Aceste analize sunt fundamentale pentru dezvoltarea de strategii de evacuare și de intervenție în caz de urgență.
  2. Adaptarea la schimbările climatice: Modificările climatice accentuează riscul de inundații. Utilizarea datelor LiDAR permite adaptarea eficientă a comunităților și infrastructurilor la aceste schimbări, minimizând astfel impactul asupra mediului și populației.
  3. Planificare urbană: Planificatorii urbani pot utiliza datele LiDAR pentru a proiecta orașe mai rezistente la inundații. Aceasta include amplasarea adecvată a clădirilor, infrastructurilor critice și zonelor verzi pentru a facilita drenajul natural.
  4. Gestionarea situațiilor de urgență: În cazul producerii inundațiilor, datele LiDAR ajută la o reacție rapidă și eficientă, permițând autorităților să identifice zonele cele mai afectate și să prioritizeze eforturile de salvare.
  5. Planificarea și Întreținerea canalelor și cursurilor de apă: Datele LiDAR permit identificarea zonelor în care sedimentarea și eroziunea afectează cursurile de apă, facilitând astfel planificarea și executarea lucrărilor de întreținere.

Concluzii: Prevenirea și gestionarea riscului de inundații în Uniunea Europeană necesită o abordare complexă și multidisciplinară, în care tehnologia LiDAR joacă un rol crucial. Integrarea acestei tehnologii în strategiile de planificare și intervenție nu doar că îmbunătățește capacitatea de răspuns în caz de catastrofe naturale, dar contribuie și la crearea unor comunități mai sigure și mai sustenabile în fața provocărilor aduse de schimbările climatice. Prin urmare, adoptarea și implementarea continuă a Directivelor UE privind inundațiile, împreună cu utilizarea avansată a tehnologiei LiDAR, reprezintă pași esențiali în protecția vieților, mediului și infrastructurii în Europa.