Totul despre cadastru

Articole recente

Date contact

Cadastrul este partea componentă a sistemului integrat de cadastru și carte funciară ce se ocupă cu evidența tehnică, economică și juridică a imobilelor din aceeași unitate administrativ-teritorială: municipiu, oraș sau comună.

Expertul cadastrist va coordona toate activitățile: primele măsurători de trasare, obținerea autorizației de construire și înscrierea propriu-zisă a construcției.

Rolul expertului cadastrist

Acesta va aplica lucrările de topografie și cadastru specifice fiecărei etape din proiectul de construcție, printre care:

 • Realizarea măsurătorilor necesare obținerii planurilor pentru recepția la terminarea lucrărilor;
 • Verificarea terenului înaintea achiziției acestuia;
 • Lucrări premergătoare obținerii autorizației de demolare sau de construire;
 • Realizarea certificatului energetic;
 • Obținerea procesului verbal de edificare a construcției;
 • Întocmirea cadastrului final necesar pentru înscrierea construcției în cartea funciară.

De ce este nevoie de o firmă de cadastru?

Firma cadastru se va asigura că totul decurge potrivit legislației în vigoare. Dacă nu se apelează la experții în cadastru, intabulare și topografie, persoanele pot întâmpina diferite probleme. Aceste situații pot duce la costuri neprevăzute, aspecte nedorite de natură juridică sau întârzieri în implementarea proiectului.

Nerespectarea distanțelor față de limitele de proprietate sau neluarea în considerare a retragerilor față de stradă pot duce la amplasarea greșită în teren a construcției. Astfel, se va ajunge la refuzul realizării recepției la finalizarea lucrării, adică nu se va putea înregistra construcția.

Dacă conturul casei depășește dimensiunile autorizate, operațiunile cadastrale pentru intabularea imobilului nu vor putea fi realizate.

Etapele firmei de cadastru

Lucrările de trasare premergătoare săpăturii de fundație reprezintă o etapă esențială, adesea privită cu superficialitate din dorința de a avansa rapid cu stadiul construcției. Din acest motiv, de obicei, se constată erori de poziționare a clădirii mult prea târziu.

Această etapă presupune înțărușarea terenului pentru a garanta poziționarea corectă a limitelor proprietății. Poziția se va face prin marcarea colțurilor specifice pe teren. Axele de construcție și gropile de excavare se trasează după aceleași principii menționate anterior.

Măsurătorile pentru recepția construcției se realizează pe baza unui proces verbel care atestă corectitudinea tuturor lucrărilor.

Intabularea și înscrierea construcției în cartea funciară sunt procedee efectuate tot de expertul cadastral. Această ultimă etapă din activitatea expertului reprezintă punctul final al construcției. Intabularea și înscrierea construcției vor duce la garanția de proprietate.

Persoanele vor avea nevoie de următoarele acte pentru înscrierea construcției / intabularea construcției noi:

 • Cererea tip de recepție și înscriere – furnizată de către cadastrist;
 • Copie după documentația cadastrală avizată anterior;
 • Extras de carte funciară;
 • Certificatul de atestare a edificări construcției;
 • Certificatul fiscal pentru valoarea impozabilă a construcției – persoanei i se va comunica momentul obținerii lui de către firma de cadastru;
 • Certificatul privind perfomanța energetică a imobilului;
 • Copie după actele de identitate.

Serviciile de cadastru, intabulare și topografie nu sunt opționale. Pentru a obține autorizația de construire și alte acte, persoana trebuie să colaboreze constant cu firma de cadastru, care va fi alături de ea și de proiectul său de la achiziția terenului, începutul lucrărilor, până la recepția lor.

Așadar, pentru încadrarea în termene limită și obținerea unor costuri avantajoase, este nevoie de o comunicare eficientă cu expertul cadastrist.